Intresse,
neem dan contact met mij op.

>> Contactpagina <<
06 255 42 869

Bruges 12, Dwingeloo

info@stuurmantrainingen.nl
Herhalingslessen

Voor alle opleidingen geld dat er jaarlijkse herhalingslessen gevolgd dienen te worden om de geldigheid van het diploma of certificaat te behouden. Tijdens herhalingslessen worden alle kennis en vaardigheden opgefrist en alle nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen toegevoegd. Daarnaast wordt er bij de herhalingen meer aandacht geschonken aan praktische toepassingen die bedrijfsspecifiek zijn.


Herhalings lessen