Intresse,
neem dan contact met mij op.

>> Contactpagina <<
06 255 42 869

Bruges 12, Dwingeloo

info@stuurmantrainingen.nl
Reaminatie-AED  (BLS)

Iedereen kan plotseling geconfronteerd worden met een circulatiestilstand (vaak hartstilstand genoemd).  Adequaat handelen is op zo'n moment bepalend voor de overlevingskans van het slachtoffer.
Bij Stuurman Trainingen kun je terecht voor een reanimatiecursus welke erkend is door de Nederlandse Reanimatie Raad.  Bij het succesvol afleggen van de cursus kunt u een Europees erkend certificaat ontvangen.
De duur van de cursus is circa 2 x 2 lesuren

Bij de cursus komende de volgende onderdelen aan bod:
"    Protocol Eerste Hulpverlening (toepassen 5 belangrijke punten)
"    Omgaan met slachtoffer en omstanders
"    Beoordelen of er sprake is van een circulatiestilstand.
"    Reanimatie
"    AED Toepassen
"    Melding en overdracht naar professionele hulpverlening
"    Verwerking van de gebeurtenis

Reaminatie BLS